Stav: Probíhající

Serverový čas: 30.09.2023 08:43

Karta veřejné zakázky #S-SLE/22538/23
Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava

Informace

ID zakázky
41622
Název zakázky
Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava
Číslo spisu VZ
S-SLE/22538/23
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 079 621,41 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava

Popis předmětu VZ

Kompletní výměna všech rozvodů vody a kanalizace včetně stoupacích vedení a napojení kanalizace do revizní šachty před domem, výměna podlahových konstrukcí a obkladů souvisejících s výměnou rozvodů vody a kanalizace, kompletní výměna elektroinstalace včetně koncových prvků, oprava omítek a dalších konstrukcí souvisejících s výměnou elektroinstalace, kompletní výmalba vnitřních prostor, průběžný a celkový závěrečný úklid. Při zadávání veřejné zakázky zadavatel dodržuje principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných prostředků a také zásady dle § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
12.06.2023 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.