Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2020 10:35

Karta veřejné zakázky #NR-45-19-OŘ-Ja-IROP
Dodávka až 12 ks parciálních trolejbusů

Informace

ID zakázky
4168
Název zakázky
Dodávka až 12 ks parciálních trolejbusů
Číslo spisu VZ
NR-45-19-OŘ-Ja-IROP
Evidenční číslo zakázky
Z2019-021954
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
168 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34622300-6 - Trolejbusy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka až 12 ks parciálních trolejbusů

Popis předmětu VZ

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 12 kusů nových jednočlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení a elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro využití pro provoz bez připojení na trolejové vedení.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
26.09.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
25.06.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.