Stav: Probíhající

Serverový čas: 04.06.2023 09:59

Karta veřejné zakázky #NR-64-23-PŘ-Ta
Regulace průtoku - z důvodu snížení plateb za odebrané teplo

Informace

ID zakázky
41752
Název zakázky
Regulace průtoku - z důvodu snížení plateb za odebrané teplo
Číslo spisu VZ
NR-64-23-PŘ-Ta
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Regulace průtoku - z důvodu snížení plateb za odebrané teplo

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla pod názvem „Regulace průtoku - z důvodu snížení plateb za odebrané teplo“ v předávací stanici 01 (PS 01) v Areálu tramvaje Moravská Ostrava. Pro snížení plateb za odebrané teplo budou stávající rozdělovače topné vody v PS 01 vyměněny za hydraulický vyrovnávač dynamický tlaků – ANULOID. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.06.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.