Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 10:43

Karta zakázky #11/2023
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 11/2023

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
42128
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 11/2023
Číslo spisu VZ
11/2023
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
27 475,80 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
Doplňující CPV kód
44900000-9 - Kámen pro stavební účely, vápenec, sádrovec a břidlice
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva bez dopravy s nasledovnou špecifikáciou:

Frakcia kameniva - Množstvo

Frakcia 0 - 32 mm 1 260 t
Frakcia 0 – 63 mm 1 250 t
Frakcia 32 - 63 mm 170 t
Frakcia 63 - 125 mm 100 t

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ lesnej techniky, k.ú Oravský Podzámok (súradnice WGS84: 48.262806, 19.324236).

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
12.06.2023 09:10:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty