Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 10:31

Karta veřejné zakázky #61
KŘÍDLO DVEŘÍ 0000-031-997 PRO 26Tr (Solaris)

Informace

ID zakázky
42168
Název zakázky
KŘÍDLO DVEŘÍ 0000-031-997 PRO 26Tr (Solaris)
Číslo spisu VZ
61
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Dodávka 1 kusu KŘÍDLA DVEŘÍ 0000-031-997 PRO 26Tr (Solaris)

Popis předmětu VZ

Předmětem poptávky je dodávka 1 kusu KŘÍDLA DVEŘÍ 0000-031-997 PRO 26Tr (Solaris)

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

Nabídku podejte písemně prostřednictvím systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/cs/
V opačném případě na ni nebude brán zřetel

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.06.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
František Majer
fmajer@dpmb.cz
+420 543171658

Dokumenty