Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.10.2023 09:11

Karta veřejné zakázky #NR-29-23-PŘ-Če
Servisní služby na mycí linku Kärcher

Informace

ID zakázky
42171
Název zakázky
Servisní služby na mycí linku Kärcher
Číslo spisu VZ
NR-29-23-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 000 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Servisní služby na mycí linku Kärcher

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Servisní služby na mycí linku Kärcher“, tj. zejména provádění servisních služeb systému mycího portálu Kärcher TB 42, umístěného v Areálu Tramvaje Moravská Ostrava, Plynární 3345/20, 702 00 Moravská Ostrava. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu servisní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
19.06.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.