Stav: Zrušená

Serverový čas: 20.05.2024 10:37

Karta zakázky #MAR 11/2022-005
Základná starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM na obdobie od 01.08.2023 do 31.12.2023

Informace

ID zakázky
42711
Název zakázky
Základná starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM na obdobie od 01.08.2023 do 31.12.2023
Číslo spisu VZ
MAR 11/2022-005
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
25 200,00 EUR
Hlavní CPV kód
77340000-5 - Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů
Doplňující CPV kód
77341000-2 - Prořezávání stromů
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM na obdobie od 01.08.2023 – 31.12.2023.
Zákazka zahŕňa najmä práce na vysokovzrastlých drevinách v sťažených podmienkach na cintorínoch a medzi hrobovými/urnovými miestami.

Bližšia špecifikácia plnenia:
- Orezávanie a výrub stromov plošinou – MP 20 m, 27 m, 42 m
- Rez kríkových porastov
- Odstránenie pňa v sťažených podmienkach
- Zabezpečenie a inštalácia prenosného dopravného značenia
- Manipulácia, odvoz a likvidácia vzniknutej drevnej hmoty
- Injektáž a odstránenie inváznych drevín
- Úprava a ošetrenie vysadených drevín

Dodanie v termínoch: v zmysle spracovaného časového harmonogramu vypracovaného v spolupráci
s úspešným uchádzačom a podľa mimoriadnych požiadaviek. Predmet mimoriadnych požiadaviek bude výsledkom riadených obhliadok priestorov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
12.07.2023 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty