Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.10.2019 01:27

Karta veřejné zakázky #ID 499/2019
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov

Informace

ID zakázky
4297
Název zakázky
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov
Číslo spisu VZ
ID 499/2019
Evidenční číslo zakázky
17166-WNP, č.139/2019, 15.07.2019
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
155 550,00 EUR
Hlavní CPV kód
45215212-6 - Výstavba domovů důchodců
Doplňující CPV kód
45300000-0 - Stavební montážní práce
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45313100-5 - Instalace a montáž výtahů
45312311-0 - Instalace a montáž bleskosvodů
45262520-2 - Zednické práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác pozostávajúcich z vybudovania nových 2 výťahových šácht, všetkých súvisiacich stavebných prác s tým spojených, dodávka a montáž 2 ks nových výťahov, vybudovanie bleskozvodu, elektromontáží v 2 nových výťahových šachtách.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy a v projektovej dokumentácii.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Rimavská Sobota)
Adresa
Kirejevská 23
Rimavská Sobota
979 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty