Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.10.2019 01:02

Karta veřejné zakázky #BBRSC/020/2019
Oprava rýpadla - nakladača HMK 102B

Informace

ID zakázky
4299
Název zakázky
Oprava rýpadla - nakladača HMK 102B
Číslo spisu VZ
BBRSC/020/2019
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
50116000-1 - Opravy a údržba jednotlivých částí vozidel
Doplňující CPV kód
43251000-7 - Čelní lopatové nakladače se zadní lopatou
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je uskutočnenie služby, a to oprava prednej nápravy, prevodovky a výmena hadíc hydrauliky, termostatu a expanznej nádrže na rýpadlo – nakladač HMK 102B, EČV ZV Z 048 v rozsahu podľa špecifikácie (Príloha č. 3 Výzvy). HMK 102B bude pristavené na opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa. Pri priestore (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 100 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí náklady spojené s pristavením a prevzatím vozidla verejný obstarávateľ. V ďalšom prípade sa bude postupovať v súlade s článkom III. bod 3 Zmluvy o dielo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2019 13:00:00
Plánované otevírání nabídek
19.07.2019 13:30:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty