Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.10.2019 01:45

Karta veřejné zakázky #OB19SNC42
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.

Informace

ID zakázky
4302
Název zakázky
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.
Číslo spisu VZ
OB19SNC42
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
41 667,00 EUR
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela „MÚ Senec – Rekonštrukcia budovy pre technické služby“. Rekonštrukcia budovy pre technické služby a kotolne v rozsahu bližšie špecifikovanom v prílohe č. 1. Ide najmä o práce typu: zmena dispozície objektu – vybudovanie sádrokartónovej priečky, zamurovanie otvorov okien a dverí, stierkovanie stien, oprava starej omietky, ale tiež kompletná inštalácia zdravotechniky a kúrenia.

Odporúčame obhliadku objektu. V prípade záujmu o prehliadku objektu prosíme kontaktovať pána Škrípa na tel. čísle 0904 286 245.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2019 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
23.07.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Senec
Adresa
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marek Halmo
senec.halmo@proebiz.com
+421 949581914
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty