Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.10.2019 01:03

Karta veřejné zakázky #31/19
Dodávka trakčních baterií do tramvají

Informace

ID zakázky
4308
Název zakázky
Dodávka trakčních baterií do tramvají
Číslo spisu VZ
31/19
Režim veřejné zakázky
Sektorová podlimitní zakázka
Druh zadávacího řízení
Sektorová podlimitní zakázka
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Hlavní CPV kód
31440000-2 - Baterie
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka trakčních baterií do tramvají vše v souladu s obchodními podmínkami a v rozsahu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka trakčních baterií do tramvají vše v souladu s obchodními podmínkami a v rozsahu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
26.07.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty