Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2020 08:32

Karta veřejné zakázky #NR-62-19-PŘ-Ko
Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa

Informace

ID zakázky
4341
Název zakázky
Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa
Číslo spisu VZ
NR-62-19-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa“ (dále jen dílo). v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě o dílo a její příloze č. 1 – Popis požadovaných prací a v příloze zadávací dokumentace č. 4 - Návrhu protikorozní ochrany ocelových konstrukcí vozovny tramvají v Ostravě Porubě vypracované společností Videfkor FM s.r.o., IČO: 26816377, ze dne 15.12.2017.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.08.2019 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek
30.08.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
06.11.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.