Stav: Probíhající

Serverový čas: 03.06.2020 05:12

Karta veřejné zakázky #NR-63-19-PŘ-Ko
Areál trolejbusy Ostrava – SO 05 – Přístřešek pro ČOV u haly I

Informace

ID zakázky
4346
Název zakázky
Areál trolejbusy Ostrava – SO 05 – Přístřešek pro ČOV u haly I
Číslo spisu VZ
NR-63-19-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Areál trolejbusy Ostrava – SO 05 – Přístřešek pro ČOV u haly I

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Areál trolejbusy Ostrava – SO 05 – Přístřešek pro ČOV u haly I“, Dopravního podniku Ostrava a.s., (dále jen „stavba“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP+DPS) vypracované společností Technoprojekt, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, která tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.09.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
06.12.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.