Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.01.2020 13:38

Karta veřejné zakázky #VZ-ZVZ-2019-002-OTE
Měření úsekové rychlosti – dodávka software

Informace

ID zakázky
4359
Název zakázky
Měření úsekové rychlosti – dodávka software
Číslo spisu VZ
VZ-ZVZ-2019-002-OTE
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Měření úsekové rychlosti – dodávka software

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka softwarového řešení sloužícího jako podpora pro zpracování vybraných agend v pravomoci dopravního odboru Města Znojma v oblasti měření úsekové rychlosti. Součástí předmětu veřejné zakázky je také instalace software, zaškolení zaměstnanců včetně následné čtyřleté technické a legislativní podpory.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
02.08.2019 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.08.2019 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Jakub El Ahmadieh
el-ahmadieh@aqe.cz
+420 721088330
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.