Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 10:27

Karta veřejné zakázky #NR-78-23-PŘ-Ko
Výkon Inženýrské činnosti – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace

Informace

ID zakázky
44078
Název zakázky
Výkon Inženýrské činnosti – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace
Číslo spisu VZ
NR-78-23-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Výkon Inženýrské činnosti – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je

Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.08.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.