Stav: Probíhající

Serverový čas: 11.12.2023 14:20

Karta DNS #VZ27/2023
VZ27/2023 - Nábytek pro Český rozhlas - Dynamický nákupní systém

Informace

ID zakázky
44182
Název zakázky
VZ27/2023 - Nábytek pro Český rozhlas - Dynamický nákupní systém
Číslo spisu VZ
VZ27/2023
Evidenční číslo zakázky
Z2023-032783
Režim veřejné zakázky
Zvláštní postup
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
2 300 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
39100000-3 - Nábytek
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ010 - Hlavní město Praha
Předmět VZ

Specifický nábytek pro Český rozhlas

Popis předmětu VZ

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky požaduje výrobu a dodání nábytku, který zadavatel není schopen předem taxativně definovat (atypický nebo specifický nábytek), včetně jeho montáže (sestavení), dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků nábytku.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota předmětného DNS činí 2.300.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání žádostí
30.08.2023 11:00:00
Plánované otevírání žádostí
30.08.2023 11:10:00
Zavedený DNS
14.09.2027 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Český rozhlas
Adresa
Vinohradská 12
Praha 2
120 99, Česká republika
Administrátor VZ
Eva Gottová
eva.gottova@rozhlas.cz
+420 720387820

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.