Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.07.2020 13:07

Karta veřejné zakázky #22/19
Dodávka městských autobusů v letech 2020-2022

Informace

ID zakázky
4431
Název zakázky
Dodávka městských autobusů v letech 2020-2022
Číslo spisu VZ
22/19
Evidenční číslo zakázky
Z2019-026722
Číslo oznámení z TED
2019/S 149-368257
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
560 400 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34121400-5 - Nízkopodlažní autobusy
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Dodávka městských autobusů v letech 2020-2022

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky „Dodávka městských autobusů v letech 2020-2022“ je dodávka až 33 ks kloubových nízkopodlažních autobusů a dodávka až 51 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů. Všechny autobusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1a ZD – Soupis požadavků na dodávku kloubových nízkopodlažních autobusů a v příloze č.1b ZD - Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních autobusů.

V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě následující části:

Část č. 1
Předmětem této části zakázky je dodávka až 33 ks kloubových nízkopodlažních autobusů.

Část č. 2
Předmětem této části zakázky je dodávka až 51 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.10.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část č. 1 - Dodávka až 33 ks kloubových nízkopodlažních autobusů

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
244 200 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34121400-5 - Nízkopodlažní autobusy
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

Část č. 2 - Dodávka až 51 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
316 200 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34121400-5 - Nízkopodlažní autobusy
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy