Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:12

Karta veřejné zakázky #MUHO 10927/2023 OPM
HODONÍN UL. U ELEKTRÁRNY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CESTA NA NESYT (I. ETAPA)

Informace

ID zakázky
45790
Název zakázky
HODONÍN UL. U ELEKTRÁRNY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CESTA NA NESYT (I. ETAPA)
Číslo spisu VZ
MUHO 10927/2023 OPM
Evidenční číslo zakázky
150/ID45790/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Doplňující CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Výstavba veřejného osvětlení

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového veřejného osvětlení komunikace v ulici U Elektrárny v úseku od křižovatky s ulicí Bratislavská po železniční podjezd na trati Hodonín-Holíč v lokalitě Nesyt a části účelové komunikace směrem k ČOV Hodonín.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
11.09.2023 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Michelle Carol Hájková
hajkova.michelle@muhodonin.cz
+420 518316454
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.