Stav: Probíhající

Serverový čas: 15.12.2019 16:11

Karta veřejné zakázky #9085/2019
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice

Informace

ID zakázky
4634
Název zakázky
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice
Číslo spisu VZ
9085/2019
Evidenční číslo zakázky
WYP-22729, vestník č. 164/2019 z 13.08.2019
Režim veřejné zakázky
Podlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
369 580,42 EUR
Hlavní CPV kód
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
Doplňující CPV kód
45233290-8 - Instalace a montáž dopravního značení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Popis předmětu VZ

Realizácia obnovy a rekonštrukcie komunikácií v rozsahu celoplošného vybúrania oboch degradovaných asfaltových vrstiev v celkovej výmere 7860 m2. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01 - Ul. A. Sládkoviča, SO 03 - Ul. Saratovská a SO 04 - Ul. Tyršova.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 11000,- € (slovom: jedenásťtisíc EUR).
Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2019 14:00:00
Plánované otevírání nabídek
10.09.2019 14:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Levice
Adresa
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Dokumenty