Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 13:09

Karta veřejné zakázky #NR-15-22-PŘ-Ko
PD - Rozšíření smyčky Výškovice

Informace

ID zakázky
46348
Název zakázky
PD - Rozšíření smyčky Výškovice
Číslo spisu VZ
NR-15-22-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD - Rozšíření smyčky Výškovice

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace „PD – Rozšíření smyčky Výškovice“ pro vydání společného povolení stavby (dále jen DUSP) včetně Informačního modelu stavby „Building Information Modeling“ (dále jen BIM dokumentace) v rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací (dále jen DPS) včetně BIM dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) včetně BIM dokumentace v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Předmětem plnění je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušných povolení pro umístění a realizaci stavby, včetně dokumentace pro majetkoprávní vypořádání a včetně všech poplatků souvisejících se všemi povoleními. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru prováděné stavby po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, blíže specifikován v příloze č. 1 smlouvy.
Dále předmětem této veřejné zakázky je zřízení a zajištění jednotného datového prostředí „Common Data Environment “ (dále jen CDE), zajištění přístupu a využívání CDE ze strany objednatele, a to na dobu do 31.12.2026. Požadavky na CDE jsou podrobně popsány v dokumentu EIR, který je přílohou č. 1 a 2 smlouvy.

Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
19.09.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.