Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 11:40

Karta veřejné zakázky #NR-81-19-PŘ-To
Dodávka síťových aktivních prvků

Informace

ID zakázky
4638
Název zakázky
Dodávka síťových aktivních prvků
Číslo spisu VZ
NR-81-19-PŘ-To
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka síťových aktivních prvků

Popis předmětu VZ

a) Předmětem plnění je dodávka zboží v technickém provedení a s výbavou vymezenou v příloze č. 1 Kupní smlouvy (Technická specifikace, dále jen zboží), včetně dopravy. Zboží bude nové nepoužité.
b) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží, vyspecifikovanému v článku II. odst. v příloze č. 1 Kupní smlouvy (Specifikace předmětu plnění). Prodávající dodá veškerou dokumentaci a návody českém jazyce.
c) Součástí dodávky je zaškolení IT administrátora zadavatele pro obsluhu a konfiguraci dodaného zboží viz bod II. odst. 4. Kupní smlouvy (dále jen KS)
d) Kupující při převzetí zboží provede kontrolu viz bod II. odst. 5. KS

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
21.08.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
20.11.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.