Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 12:55

Karta veřejné zakázky #NR-79-23-PŘ-Če
Oprava komunikací Areál Autobusy Hranečník - část B

Informace

ID zakázky
46500
Název zakázky
Oprava komunikací Areál Autobusy Hranečník - část B
Číslo spisu VZ
NR-79-23-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Oprava komunikací Areál Autobusy Hranečník - část B

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění VZ je zejména odstranění betonového ostrůvku, tzn. odstranění silničních obrub, jedno řádku žulových kostek a zeleného pásu, jenž je veden uprostřed ostrůvku a následné položení nového betonového krytu parkoviště, přičemž bližší popis předmětu plnění je uveden mj. v Příloze č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo a v příloze č. 1 Smlouvy – Popis požadovaných prací včetně geodetického zaměření nových ploch v zadní části Areálu autobusy Hranečník. Podrobná a úplná specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
26.09.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.