Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:38

Karta veřejné zakázky #MUHO 11399/2023 OPM
ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - ODBORNÉ UČEBNY - PD

Informace

ID zakázky
46508
Název zakázky
ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - ODBORNÉ UČEBNY - PD
Číslo spisu VZ
MUHO 11399/2023 OPM
Evidenční číslo zakázky
150/ID46508/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Doplňující CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Vypracování projektové dokumentace – ZŠ Mírové náměstí.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), stavební řízení a stavební povolení a stavbu (DPS) – ZŠ Mírové náměstí.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.09.2023 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Michelle Carol Hájková
hajkova.michelle@muhodonin.cz
+420 518316454
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.