Stav: Zrušená

Serverový čas: 15.12.2019 16:02

Karta veřejné zakázky #UtVO/36650
Rekonštrukcia meštiackeho domu Trojičné námestie 11 – 1. NP,2.NP

Informace

ID zakázky
4658
Název zakázky
Rekonštrukcia meštiackeho domu Trojičné námestie 11 – 1. NP,2.NP
Číslo spisu VZ
UtVO/36650
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
117 936,53 EUR
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45330000-9 - Instalatérské a sanitární práce
45310000-3 - Elektroinstalační práce
39715210-2 - Zařízení pro ústřední vytápění
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Popis předmětu VZ

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia meštianskeho domu” – Trojičné námestie 11. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu interiérov vstupných priestorov 1.NP a celého 2.NP a 3.NP. Predmetom zákazky je však len rekonštrukcia interiérov vstupných priestorov 1.NP a celého 2.NP
Cieľom je rekonštrukcia – modernizácia interiéru vstupných priestorov 1. NP a celého 2. NP.
Rozsah prác:
▪ Stavebná časť – búracie práce a architektúra
▪ Vzduchotechnika
▪ Elektroinštalácie
▪ Zdravotechnika
▪ Ústredné vykurovanie
Súčasťou zákazky je/sú:
- vypracovanie plánu organizácie výstavby
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce
- projekt skutočného vyhotovenia stavby v 3 vyhotoveniach
- odvoz stavebnej sute na certifikovanú skládku vrátane poplatkov
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
27.08.2019 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
27.08.2019 09:30:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty