Stav: Ukončená

Serverový čas: 08.07.2020 17:15

Karta veřejné zakázky #NR-90-19-PŘ-To
Dodávka elektrických tabulových nůžek na plech II.

Informace

ID zakázky
4664
Název zakázky
Dodávka elektrických tabulových nůžek na plech II.
Číslo spisu VZ
NR-90-19-PŘ-To
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka elektrických tabulových nůžek na plech II

Popis předmětu VZ

a) dodávka elektrických tabulových nůžek na plech, splňující požadavky uvedené v technické specifikaci, která tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace (dále jen ZD).
Součástí předmětu plnění je také doprava na místo plnění, montáž a zprovoznění zboží. Zboží bude plně funkční, nové, nepoužité viz bod 8. Kupní smlouvy (dále jen smlouva), která je Přílohou č. 2 ZD.

b) poskytnutí příslušné technické a personální podpory. Při přejímce předmětu plnění, předá prodávající kupujícímu související dokumentaci, zejména návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce a další plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy (bod 7.), která je Přílohou č. 2 této ZD;

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.08.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
28.11.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.