Stav: Probíhající

Serverový čas: 11.12.2023 13:19

Karta veřejné zakázky #NR-37-23-OŘ-Ja
Technické zhodnocení tramvají II.

Informace

ID zakázky
46913
Název zakázky
Technické zhodnocení tramvají II.
Číslo spisu VZ
NR-37-23-OŘ-Ja
Evidenční číslo zakázky
Z2023-040545
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
150 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34630000-2 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel; zařízení pro řízení železniční dopravy
Doplňující CPV kód
34600000-3 - Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly
34622000-3 - Železniční osobní vozy, tramvaje a trolejbusy
34622100-4 - Tramvaje
50000000-5 - Opravy a údržba
80510000-2 - Odborná školení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Technické zhodnocení tramvají

Popis předmětu VZ

Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) až 38 kusů tramvají typu VarioLF provozovaných zadavatelem v městské hromadné dopravě. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.11.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.