Stav: Probíhající

Serverový čas: 02.03.2024 18:33

Karta DNS #SE-VO2-2023/004735
Výbušniny_DNS

Informace

ID zakázky
46917
Název zakázky
Výbušniny_DNS
Číslo spisu VZ
SE-VO2-2023/004735
Číslo oznámení z TED
2023/S 194-605553 zo dňa 09.10.2023
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 500 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
24600000-0 - Výbušniny
Doplňující CPV kód
24610000-3 - Připravené výbušniny
24611000-0 - Střelný prach
24612000-7 - Různé výbušniny
24612200-9 - TNT
24613000-4 - Signalizační světlice, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky
24615000-8 - Zápalnice, roznětky, rozbušky, bleskovice; elektrické detonátory
35331100-4 - Kulky
35331300-3 - Granáty
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je dodávka výbušnín a iného obdobného tovaru v súvislosti s činnosťami útvarov MV SR, ktoré sú bežne dostupné na trhu a najmä v rozsahu skupín 246 a 353, ako aj poskytnutia súvisiacich služieb akými sú dodanie tovaru na určené miesto, vrátane jeho vyloženia, atď. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny CPV kód z uvedených skupín alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov. Predmetom výziev v zriadenom dynamickom nákupnom systéme budú tovary, na ktoré sa vzťahuje potreba disponovania platným povolením na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Zákona NR SR č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
06.11.2023 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
06.11.2023 09:30:00
Doba trvania DNS
14.11.2027 10:50:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@minv.sk
+421 961605439

Dokumenty