Stav: Probíhající

Serverový čas: 04.10.2023 12:15

Karta veřejné zakázky #SA.270.5.2023
Przebudowa zbiornika ppoż. w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo-konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym”

Informace

ID zakázky
47055
Název zakázky
Przebudowa zbiornika ppoż. w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo-konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym”
Číslo spisu VZ
SA.270.5.2023
Evidenční číslo zakázky
2023/BZP 00401603
Režim veřejné zakázky
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Druh zadávacího řízení
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
558 420,02 PLN
Částka určená k realizaci zakázky
686 856,62 PLN
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45111200-0 - Příprava staveniště a odklizovací práce
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště
45247270-3 - Výstavba přehradních nádrží
45233120-6 - Výstavba silnic
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Popis předmětu VZ

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zbiornika ppoż. w ramach zadania
pn: „Budowa budynku biurowo-konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną oraz układem komunikacyjnym.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) Usunięcie istniejących płyt betonowych i wyprofilowanie dna i boków zbiornika.
2) Pogłębienie istniejącego zbiornika
3) Wykonanie studni ssawnych
4) Zabudowa geomembrany i płyt żelbetowych na dnie i skarpach zbiornika
5) Przebudowa drogi dojazdowej do zbiornika
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia –
zawiera załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR do niniejszej SWZ.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Termin składania ofert
03.10.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.10.2023 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
PGL LP Nadleśnictwo Olkusz
Adresa
Łukasińskiego 3
Olkusz
32-300, Polská republika
Administrátor VZ
Anita Fiuk-Gamrat
anita.fiuk@katowice.lasy.gov.pl
+48 608508830
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_olkusz

Dokumenty