Stav: Probíhající

Serverový čas: 04.10.2023 11:11

Karta veřejné zakázky #SA.270.6.2023
Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"

Informace

ID zakázky
47056
Název zakázky
Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"
Číslo spisu VZ
SA.270.6.2023
Evidenční číslo zakázky
2023/BZP 00401623
Režim veřejné zakázky
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Druh zadávacího řízení
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
937 030,35 PLN
Částka určená k realizaci zakázky
1 152 547,33 PLN
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45261100-5 - Stavba střešních konstrukcí
45420000-7 - Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
45262310-7 - Železobetonářské práce
45262500-6 - Kamenické a zednické práce
45223500-1 - Železobetonové konstrukce
45111200-0 - Příprava staveniště a odklizovací práce
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45315300-1 - Instalace a montáž přívodu proudu
45331220-4 - Instalace a montáž klimatizace
45332000-3 - Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
45332400-7 - Instalace a montáž sanitárního zařízení
45321000-3 - Tepelné izolace
45233120-6 - Výstavba silnic
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Popis předmětu VZ

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo -konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym" Zamówienie obejmuje budowę budynku gospodarczego o prostej formie, na rzucie prostokąta, z dachem
skośnym o kącie nachylenia 40 st. W budynku zaprojektowano śmietnik oraz pomieszczenia na potrzeby magazynu środków ochrony roślin. Obiekt jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację klimatyzacji, elektryczną oraz zbiornik bezpodpływowy. Zakres opracowania przewiduje również wykonanie dojść i dojazdów. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia –zawiera załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa (uwaga! opis do projektu w zakresie rozdziału „B”), przedmiar robót oraz STWIOR do niniejszej SWZ.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Termin składania ofert
03.10.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.10.2023 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
PGL LP Nadleśnictwo Olkusz
Adresa
Łukasińskiego 3
Olkusz
32-300, Polská republika
Administrátor VZ
Anita Fiuk-Gamrat
anita.fiuk@katowice.lasy.gov.pl
+48 608508830
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_olkusz

Dokumenty