Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.06.2020 09:45

Karta veřejné zakázky #NR-68-19-PŘ-Če
Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy

Informace

ID zakázky
4737
Název zakázky
Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy
Číslo spisu VZ
NR-68-19-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy“ v rozsahu specifikovaném Stručným popisem prací a Soupisem prací. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
19.09.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
19.12.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.