Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.06.2020 10:16

Karta veřejné zakázky #NR-71-19-JŘBU-Ko-OPŽP
Opce – PD – Rekonstrukce budovy PŘ DPO – II. etapa

Informace

ID zakázky
4751
Název zakázky
Opce – PD – Rekonstrukce budovy PŘ DPO – II. etapa
Číslo spisu VZ
NR-71-19-JŘBU-Ko-OPŽP
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Opce – PD – Rekonstrukce budovy PŘ DPO – II. etapa

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího plnění definovaného v uzavřené smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: DOD201802198) a to o následující části:
1. Výdejna jídel;
2. Dispoziční studie (varianty 1.-5.);
3. Inženýrská činnost spojená s vodosprávním řízením;
4. Stavebně konstrukční řešení spojené s výstavbou 7. NP – vyhlídkové terasy;
5. Stavebně konstrukční řešení spojené s „zelenou střechou“ – zvýšená únosnost;
6. Zahradní architektura – atrium a zelená střecha;
7. Interiéry – návrh a výpis interiérových prvků, modelace 3D typických kanceláří;

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
11.09.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.