Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.06.2020 10:15

Karta veřejné zakázky #NR-77-19-PŘ-Ko
Oprava tramvajové tratě na ul. Pavlovova

Informace

ID zakázky
4769
Název zakázky
Oprava tramvajové tratě na ul. Pavlovova
Číslo spisu VZ
NR-77-19-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Oprava tramvajové tratě na ul. Pavlovova

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Oprava tramvajové tratě na ul. Pavlovova v úseku zastávka Kpt. Vajdy – křižovatka Kpt. Vajdy“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací (dále také jen PD) a soupisem prací (výkazem výměr) vypracované Ing. Evou Hudečkovou, Proskovická 664/65, Ostrava –Výškovice,700 30, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.09.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
30.12.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.