Stav: Probíhající

Serverový čas: 10.07.2020 04:44

Karta veřejné zakázky #NR-83-19-OŘ-Ta
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají II.

Informace

ID zakázky
4811
Název zakázky
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají II.
Číslo spisu VZ
NR-83-19-OŘ-Ta
Evidenční číslo zakázky
Z2019-030534
Číslo oznámení z TED
2019/S 171-418564
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
16 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
51200000-4 - Instalace a montáž měřících, kontrolních, testovacích a navigačních přístrojů
Doplňující CPV kód
51900000-1 - Instalace a montáž naváděcích a kontrolních systémů
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je vybavení nejvýše 40 ks tramvají typu Stadler Tango NF2 systémem včasného varování před kolizí (dále jen „zařízení“). Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je i oživení zařízení, provedení všech souvisejících prací vč. dodání veškerého potřebného materiálu, a softwarové vybavení potřebné pro správnou funkci (souhrnně také jen „montáž zařízení“) a schválení zařízení pro provoz na tramvajové dráze v městské hromadné dopravě osob na území České republiky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.10.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
28.03.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.