Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.08.2020 20:17

Karta veřejné zakázky #VZ2019-043-MOL-ITS
Koupaliště Mramotice – skluzavka pro nejmenší děti

Informace

ID zakázky
4833
Název zakázky
Koupaliště Mramotice – skluzavka pro nejmenší děti
Číslo spisu VZ
VZ2019-043-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
300 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Koupaliště Mramotice - skluzavka pro nejmenší děti

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž skluzavky určené pro nejmenší děti ve věku 0-4 roky na koupališti v Mramoticích (např. ve tvaru zvířete). Skluzavka bude umístěná na dně nejmenšího bazénu a napojena na vodu. Bazén nemá zajištěný odtok, bližší popis viz situace v příloze č. 4.

Součástí dodávky bude:
1. Zpracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Návrh a vybudování technologie cirkulace bazénové vody pro zajištění oplachu skluzavky (vodoinstalace, elektroinstalace, …). Umístění viz situace v příloze č. 4.
3. Zajištění nutných souhlasů dotčených orgánů státní správy (KHS, …)

Skluzavka musí být opatřena potřebnou certifikací a musí splňovat veškeré dotčené předpisy a normy odpovídající účelu využití a umís-tění.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.