Stav: Probíhající

Serverový čas: 11.12.2023 13:01

Karta DNS #SPU-PD-5
Architektonické a projektové služby – pozemné stavby, pre potreby SPU v Nitre

Informace

ID zakázky
48500
Název zakázky
Architektonické a projektové služby – pozemné stavby, pre potreby SPU v Nitre
Číslo spisu VZ
SPU-PD-5
Evidenční číslo zakázky
34863-MUS
Číslo oznámení z TED
660526-2023
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
2 000 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

4.1. Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných služieb (napríklad): vypracovávanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie, dohľad nad stavebnými prácami, služby stavebného dozoru, architektonické služby, poradenské architektonické služby, a pod.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
24.11.2027 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
30.11.2027 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Daniel Pindeš
daniel.pindes@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty