Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.06.2020 09:38

Karta veřejné zakázky #VZ2019-045-MOL-ITS
Obnova kapličky v Kasárnách - opakované

Informace

ID zakázky
4866
Název zakázky
Obnova kapličky v Kasárnách - opakované
Číslo spisu VZ
VZ2019-045-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 452 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45454100-5 - Rekonstrukce budov
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Obnova kapličky v Kasárnách

Popis předmětu VZ

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kapličky v obci Kasárna.
Součástí rekonstrukce je vybudování nové elektroinstalace a úprava přilehlého pozemku v rámci stávajících zpevněných a zatravněných ploch, posun sochy sv. Jana Nepomuckého a venkovní nasvětlení kaple.
Autorem zpracované dokumentace pro provedení stavebních úprav je Ing. arch. Jaroslav Poláček, Znojmo, pro provedení elektroinstalace Ing. J. Kosík, Znojmo.
Na realizaci akce bude poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravské-ho kraje.
Specifikace díla je stanovena v projektových dokumentacích, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.