Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.01.2020 19:01

Karta veřejné zakázky #172/19
Dodávky jističů

Informace

ID zakázky
4879
Název zakázky
Dodávky jističů
Číslo spisu VZ
172/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Hlavní CPV kód
31211310-4 - Jističe
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem zakázky jsou dodávky jističů dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky jsou dodávky jističů dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty