Stav: Probíhající

Serverový čas: 05.06.2020 07:02

Karta veřejné zakázky #P19V00000029
CELKOVÉ OPRAVY NÁSTAVEB ZIMNÍ ÚDRŽBY

Informace

ID zakázky
5079
Název zakázky
CELKOVÉ OPRAVY NÁSTAVEB ZIMNÍ ÚDRŽBY
Číslo spisu VZ
P19V00000029
Evidenční číslo zakázky
Z2019-033842
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
12 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
50117300-1 - Generální opravy vozidel
Doplňující CPV kód
50110000-9 - Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
50116000-1 - Opravy a údržba jednotlivých částí vozidel
50100000-6 - Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ0 - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem Veřejné zakázky je provedení generálních oprav specifikovaných nástaveb na údržbu komunikací a hydraulických okruhů vozidel (dále jen „Nástavby“).

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je provedení veškerých oprav nutných k uvedení Nástaveb do plně funkčního stavu, a to pro jednotlivé typy dle uvedeného rozsahu, a to včetně nákladů na pořízení náhradních dílů nutných k provedení uvedených oprav. Aktuální stav Nástaveb s uvedením rozsahu požadovaných oprav je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.10.2019 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.10.2019 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Další kontakty
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 257 02 599
DIČ: CZ25702599
se sídlem: Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zastoupená: Mgr. Petrem Halbrštátem, advokátem
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.