Stav: Probíhající

Serverový čas: 03.03.2024 17:40

Karta veřejné zakázky #NsPCL 79/24-právní
Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

ID zakázky
51922
Název zakázky
Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu VZ
NsPCL 79/24-právní
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 200 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
19520000-7 - Výrobky z plastů
Doplňující CPV kód
19640000-4 - Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pytlů na odpad pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pytlů (dále také „zboží“) na soustřeďování odpadů u původce odpadů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele po dobu 2 let od nabytí účinnosti smlouvy.

Podrobně jsou technické parametry a předpokládané množství na předmět dodávky specifikovány zadavatelem v článku 3.2.1. zadávacích podmínek.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
21.02.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.