Stav: Zrušená

Serverový čas: 12.08.2022 23:23

Karta veřejné zakázky #VZ001/2019
Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady Bdmtee

Informace

ID zakázky
5196
Název zakázky
Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady Bdmtee
Číslo spisu VZ
VZ001/2019
Evidenční číslo zakázky
Z2019-035429
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
358 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
50222000-7 - Opravy a údržba kolejových vozidel
Doplňující CPV kód
34620000-9 - Kolejová vozidla
50224200-3 - Generální opravy osobních železničních vozů
50224100-2 - Generální opravy sedadel kolejových vozidel
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem Veřejné zakázky jsou úpravy vozidel řady Bdmtee.

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky jsou úpravy vozidel řady Bdmtee. Zadavatel předpokládá revitalizaci kolejových vozidel a to v rozsahu celkového max. požadovaného počtu 47 vozidel. Součástí předmětu plnění Veřejné zakázky je rovněž zpracování projektu konstrukčních úprav.
Místem plnění veřejných zakázek bude Oblastní centrum údržby Střed ČD, a.s. Středisko údržby Česká Třebová a PSO Nymburk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.11.2019 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
29.11.2019 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
DPOV, a.s.
Adresa
Husova 635/1b
Přerov
751 52, Česká republika
Administrátor VZ
Ilona Zatloukalová
zatloukalova@dpov.cd.cz
+420 724203346

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.