Stav: Probíhající

Serverový čas: 19.04.2024 21:39

Karta veřejné zakázky #SVZ-03-24-OŘ-Ko
Estetizace zastávky Karolina

Informace

ID zakázky
52169
Název zakázky
Estetizace zastávky Karolina
Číslo spisu VZ
SVZ-03-24-OŘ-Ko
Evidenční číslo zakázky
Z2024-005478
Číslo oznámení z TED
2024/S 022-062726
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45234128-9 - Výstavba nástupišť tramvají
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

rekonstrukce prostoru zastávky Karolina v obou směrech

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je estetizace prostoru zastávky Karolina v obou směrech. Rekonstruována budou obě nástupiště, která budou nově zastřešena pomocí ocelové konstrukce.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.02.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.