Stav: Probíhající

Serverový čas: 30.09.2020 07:40

Karta DNS #NL DNS 2/2019
Nákup náhradných dielov pre električky

Informace

ID zakázky
5226
Název zakázky
Nákup náhradných dielov pre električky
Číslo spisu VZ
NL DNS 2/2019
Evidenční číslo zakázky
27510 - MUT
Číslo oznámení z TED
487194-2019-SK
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
14 000 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
34300000-0 - Díly a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům
Doplňující CPV kód
34900000-6 - Různé druhy dopravního zařízení a náhradní díly
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
34600000-3 - Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy
vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie:
Električky T3
Električky T6
Električky K2S
Električky 29T
Električky 30T
, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a
príslušenstvo vozidiel a ich motorov), 346 (Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti) a
skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie
informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty

Zakázky