Stav: Probíhající

Serverový čas: 19.04.2024 08:37

Karta veřejné zakázky #1987/2024
PD - Revitalizace veřejného prostoru Kyjov – Boršov, U Otína

Informace

ID zakázky
52338
Název zakázky
PD - Revitalizace veřejného prostoru Kyjov – Boršov, U Otína
Číslo spisu VZ
1987/2024
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
Doplňující CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71247000-1 - Dohled nad stavebními pracemi
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace veřejného prostoru Kyjov – Boršov, U Otína“.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace veřejného prostoru Kyjov – Boršov, U Otína“ ve stupních:
I. část PD – dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně inženýrské činnosti.
II. část PD – dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací.
III. část – výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby v rozsahu cca 60 hodin.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.02.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.