Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.04.2024 08:08

Karta veřejné zakázky #SVZ-26-24-PŘ-Ta
Provádění dopravně psychologického vyšetření

Informace

ID zakázky
52417
Název zakázky
Provádění dopravně psychologického vyšetření
Číslo spisu VZ
SVZ-26-24-PŘ-Ta
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Provádění dopravně psychologického vyšetření

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je vstupní a periodické posuzování psychické způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce prováděním dopravně psychologického vyšetření, na jehož základě vypracuje dodavatel /poskytovatel psychologické posudky u profesí uvedených ve smlouvě, a poskytování poradenské a konzultační činnosti. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
19.02.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.