Stav: Probíhající

Serverový čas: 03.03.2024 16:34

Karta veřejné zakázky #2514/2024
Streetballové hřiště – Kyjov, Klínky

Informace

ID zakázky
52515
Název zakázky
Streetballové hřiště – Kyjov, Klínky
Číslo spisu VZ
2514/2024
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45212221-1 - Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového streetballového hřiště.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového streetballového hřiště.
Bližší popis a rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován:
• Projektovou dokumentací vč. výškopisu a polohopisu (příloha č. 1 Výzvy).
• Obchodními podmínkami - návrhem smlouvy o dílo (příloha č. 2 Výzvy).
• Výkazem výměr (položkovým rozpočtem stavby, příloha č. 3 Výzvy).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.02.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.