Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 11:44

Karta zakázky #MAR 11/2022-008
Starostlivosť a údržba drevín v areáli podhradia Bratislavského hradu a okolia na obdobie 6 mesiacov

Informace

ID zakázky
52735
Název zakázky
Starostlivosť a údržba drevín v areáli podhradia Bratislavského hradu a okolia na obdobie 6 mesiacov
Číslo spisu VZ
MAR 11/2022-008
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
69 750,00 EUR
Hlavní CPV kód
77340000-5 - Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů
Doplňující CPV kód
77341000-2 - Prořezávání stromů
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM
na obdobie 6 mesiacov (prvý polrok 2024).
Zákazka zahŕňa najmä arboristické práce vysokovzrastlých drevín a úprava krov v sťažených podmienkach
v areáli Podhradia Bratislavského hradu a okolia.
Bližšia špecifikácia plnenia:
- Orezávanie a výrub stromov horolezeckým spôsobom
- Orezávanie a výrub stromov plošinou – MP 20 m, 27 m, špeciálna pásová plošina
- Rez kríkových porastov
- Odstránenie pňa v sťažených podmienkach
- Prístrojové vyšetrenie stromu akustickým tomografom
- Zabezpečenie a inštalácia prenosného dopravného značenia
- Manipulácia, odvoz a likvidácia vzniknutej drevnej hmoty
- Vypracovanie odborného arboristického posudku

Verejný obstarávateľ označil starostlivosť a údržbu drevín v správe organizácie MARIANUM ako strategické služby/práce v súvislosti s ktorými je nevyhnutné ich expresné dodanie objednávateľovi (t.j. najneskôr v lehote požadovanej objednávateľom), keďže neskoršie alebo dodatočné dodanie bez vád
nemusí mať pre objednávateľa viac hospodársky význam a objednávateľovi môže hroziť vznik škody, ujdenie zisku alebo strata dobrej povesti alebo poškodenie dobrého mena.

Dodanie v termínoch: v zmysle spracovaného časového harmonogramu vypracovaného v spolupráci s úspešným uchádzačom a podľa mimoriadnych požiadaviek. Predmet mimoriadnych požiadaviek bude výsledkom riadených obhliadok priestorov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
04.03.2024 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
04.03.2024 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty