Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.07.2020 04:10

Karta veřejné zakázky #NR-98-19-JŘBU-Ko
Opce – Úpravy topných větví

Informace

ID zakázky
5279
Název zakázky
Opce – Úpravy topných větví
Číslo spisu VZ
NR-98-19-JŘBU-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Opce – Úpravy topných větví

Popis předmětu VZ

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu předmětu plnění v souladu s čl. III. odst. 1. smlouvy o dodání a montáž nového rozvodu hydrantové sítě.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách Výzvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.10.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.