Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.07.2024 21:00

Karta veřejné zakázky #2024/1
Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově

Informace

ID zakázky
53588
Název zakázky
Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově
Číslo spisu VZ
2024/1
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
8 386 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je první etapa rekonstrukce ulice Za Potokem v místní části Bystřice pod Hostýnem Rychlov.

Popis předmětu VZ

Rekonstruován bude úsek, který vede od mostního objektu přes Bystřičku směrem k výletišti. V rámci stavebních prací budou provedeny nové konstrukční vrstvy místní a účelové komunikace, včetně nového asfaltobetonového krytu, dále rekonstrukce chodníku, který je v části trasy přimknutý k místní komunikaci, a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
21.03.2024 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
21.03.2024 10:00:01

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.