Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.07.2024 21:11

Karta veřejné zakázky #2024/2
Rekonstrukce ulice Nádražní - cyklostezka

Informace

ID zakázky
53619
Název zakázky
Rekonstrukce ulice Nádražní - cyklostezka
Číslo spisu VZ
2024/2
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 599 978,36 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je druhá etapa rekonstrukce ulice Nádražní v Bystřici pod Hostýnem.

Popis předmětu VZ

Stavební práce zahrnují výstavbu cyklostezky v místě stávajícího pravostranného chodníku ve směru od centra města k vlakovému nádraží. Cyklostezka v celkové délce cca 602 m (včetně navazujících ploch a jízdního pruhu pro cyklisty) je koncipována jako stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Povrch cyklostezky je navržen z betonové zámkové dlažby s bezfazetovou úpravou. Součástí stavebních úprav je i rekonstrukce vjezdů k nemovitostem. V místě křížení s ulicí Dvořákova je navržen nový přechod pro chodce včetně osvětlení.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje limitu podlimitní veřejné zakázky dle ust. § 27 písm. b) ZZVZ (jedná se tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu); z rozhodnutí zadavatele je přesto veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ust. § 53 ZZVZ.

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.03.2024 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.03.2024 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.