Stav: Ukončená

Serverový čas: 08.07.2020 07:39

Karta veřejné zakázky #S-SLE/36576/19/ROaVZ
Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základních školách Slezské Ostravy

Informace

ID zakázky
5366
Název zakázky
Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základních školách Slezské Ostravy
Číslo spisu VZ
S-SLE/36576/19/ROaVZ
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota
14 766 254,00 Kč
Hlavní CPV kód
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov
Doplňující CPV kód
45331200-8 - Instalace a montáž větrání a klimatizace
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základních školách Slezské Ostravy

Popis předmětu VZ

Veřejná zakázka je dle § 35 zákona zadávána na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více i všechny části veřejné zakázky. Není-li uvedeno jinak, platí níže definovaná ustanovení zadávacích podmínek pro všechny části veřejné zakázky.

Předmětem zakázky je realizace instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v základních školách na území městského obvodu Slezská Ostrava.

část 1: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Bohumínská 1082/72
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Bohumínská 1082/72.

část 2: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Škrobálkova 300/51.

část 3: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Chrustova 1418/24.

část 4: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Pěší 66/1.

Předmět zakázky je projekt spolufinancován Evropskou unií – Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
13.11.2019 11:00:00
Zadávací lhůta do
12.02.2020

Zadavatel

Název organizace
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

část 1: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Bohumínská 1082/72

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
5 707 911,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov
Doplňující CPV kód
45331200-8 - Instalace a montáž větrání a klimatizace
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

část 2: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
3 102 533,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov
Doplňující CPV kód
45331200-8 - Instalace a montáž větrání a klimatizace
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

část 3: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
3 273 379,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov
Doplňující CPV kód
45331200-8 - Instalace a montáž větrání a klimatizace
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

část 4: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 682 431,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov
Doplňující CPV kód
45331200-8 - Instalace a montáž větrání a klimatizace
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy